Akademika bokhandel skulle ha en 3 x 4 m stand på Bokmessen på Lilestrøm 21 – 23 november 2008. Designet sto for prosjektledelse, design – i samarbeid med Paul Amble, samt montering og demontering.