Allkopi, avdeling Lillestrøm trengte en oppstramming. Her ble det satt opp tapeter, prøver på diverse produkter og rammer for salg. Flere salgsprodukter ble plassert i vinduene og rot ble fjernet.