Allkopi avdeling Parkveien har et eget showrom. Her ble det blant annet laget folietekst på veggen, brikke til bord, meny og bordkort.