I kontorlandskapet var det flere stillerom. Disse skulle dekoreres. Rommene fikk navn etter Allkopi sine verdier. Fargene ble bestemt ut i fra hvilke møbler som skulle være der. Tapet med papirtrykk ble valgt fordi Allkopi jobber med papir. For at rommene skulle være tydelige, ble det valgt å legge tepper inni rommene som hadde samme farge som vegg og møbler. Verdiene, med utskårede bokstaver, er store, men forstyrrer ikke funksjonen i rommet – stillerom hvor ansatte kunne ha små møter eller ta en privat telefonsamtale.