Via Egmont har jeg fått i oppgave å lage utstilling i vinduet på Narvesen på Continental på Nationalteatret. Nytt vindu en gang i måneden. Det startet med vinduer i Desember i 2021.