Egmont ønsket at jeg skulle lage utstillinger for deres blader og bøker i vinduet hos Narvesen Continental på Nationalteateret. Jeg startet første oppdrag julen 2021 og lager ny utstilling ca hver måned. Det varierer litt, men alle utstillingene er forskjellige og bytter på blader/bøker. Alle har forskjellige målgrupper og alle vinduene er avklart på forhånd ved at det lages skisser på hvordan det vil se ut og hva som vil være i vinduet.