Allkopi jobber med farger, derfor var det naturlig at de fire møterommene utenfor kontorlanskapet skulle få navnene CMYK. Her ble det brukt glassfolie på glassveggene inn mot møterommene og vanlig folie på veggen. Konseptet er kommunikasjon, mennesker, by.