Ett av Allkopi sine verdier var kommunikajon. Iom konseptet for utsmykningen var kommunikasjon, by, mennesker – ble det valgt et rutenett som motiv på glassveggene. Allkopi hadde i tillegg sirkel i designet sitt. På denne måten bindes allt sammen. Byen kommer frem i folien som er mot kontorlandskapet. Dette er laget av bilder tatt av en ansatt i Allkopi.