Vindusdekor Narvesen på Continental

Vindusdekor Narvesen på Continental

Egmont ønsket at jeg skulle lage utstillinger for deres blader og bøker i vinduet hos Narvesen Continental på Nationalteateret. Jeg startet første oppdrag julen 2021 og lager ny utstilling ca hver måned. Det varierer litt, men alle utstillingene er forskjellige og...